sitebackground

Adunarea Generala AO SPIRU HARET

 

Stimați Membri ai  Asociaţiei Obşteşti „SPIRU HARET”

Promovând principiul informării şi cel al transparenţei în activităţi,

Asociaţia Obştească „SPIRU HARET”,

Vă invită respectuos la Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei,

care va avea loc la 18 aprilie 2016, orele: 18:30-19:30,

 în incinta Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”

cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Coordonator al AO „SPIRU HARET”;

2. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate a Comisiei de Cenzori;

3. Alegerea noilor membri ai Consiliului Coordonator al AO „SPIRU HARET” ;

4. Alegerea noilor membri ai Comisiei de Cenzori;

5. Operarea modificărilor în statutul AO „SPIRU HARET” pentru eficientizarea activităţii Asociaţiei;

6. Diverse

Consiliul Coordonator al Asociației Obștești „SPIRU HARET”

 

 

 

  • Desfăşurarea Adunării Generale anuale este obligatorie. Mandatul organelor de conducere ale Asociaţiei este un an.
  • Neacumularea numărului deliberativ de participare (50%+1) la Adunarea Generală anuală a membrilor, impune repetarea organizării acesteia şi aduce la cheltuieli suplimentare legate de localul în care se organizează.

Comments: