sitebackground

Despre asociație

     Asociaţia Obştească „Spiru Haret” este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită  la 5 februarie 1998, în municipiul Chişinău de către un grup de părinţi şi cadre didactice, asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime. Asociaţia activează în domeniul educaţiei şi face parte din categoria asociaţiilor ce urmăresc beneficiul public, este  o asociaţie pacifistă, apolitică şi nonprofit.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei.

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

  

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Asociaţia obştească îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării şi apărării  drepturilor elevilor liceului, implicării părinţilor în educaţia copiilor, dezvoltării activismului social şi a spiritului de iniţiativă al persoanelor din comunitate, contribuirea la educarea elevilor liceului sub toate aspectele dezvoltării acestora fizică, intelectuală, morală, estetică, spirituală, emoţională şi socială, promovarea implicării competente şi active a tinerei generaţii în viaţa socială, realizarea obiectivelor profesionale ale cadrelor didactice  prin stimularea inovaţiei în educaţie, crearea unei baze metodico-didactice performante, menţinerea şi fortificarea bazei tehnico-materiale a liceului şi a condiţiilor de aflare a elevilor în şcoală.

   

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele Asociaţiei sunt orientate la soluţionarea problemelor complexe ale elevilor şi cadrelor didactice din Liceului Teoretic „Spiru Haret” prin:

 • Educarea și dezvoltarea personalității elevilor în spiritul valorilor naționale și general umane;
 • Formarea unor concepţii ştiinţifice şi a unui comportament corect favorabil sănătăţii fizice, mintale, psihice şi sociale;
 • Dezvoltarea calităţii de lider;
 • Formarea abilităţilor organizatorice, de comunicare eficientă;
 • Promovarea principiilor și valorilor democratice în rezolvarea tuturor problemelor care apar în viaţa personală şi cea social;
 • Pregătirea tinerilor pentru viaţă şi integrare socială, ţinând cont de păstrarea individualităţii acestora;
 • Cultivarea sentimentului demnităţii personale (respect faţă de sine, conaționali, faţă de omenire în ansamblu).
 • Insuflarea încrederii în sine şi implicarea în luarea deciziilor în situaţii de risc;
 • Identificarea şi evaluarea corectă a stărilor conflictuale şi a consecinţelor acestora în vederea reducerii şi/sau evitării lor;
 • Oferirea de consultaţii calificate cadrelor didactice în problemele de educaţie şi cunoaşterii copilului;
 • Promovarea conceptului lucrului voluntar în rândurile adolescenţilor ca modalitate de soluţionare a problemelor sociale în comunitate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a  cadrelor didactice şi a  personalului tehnic şi auxiliar ale Liceului Teoretic „Spiru Haret”.

DOMENIILE  DE  ACTIVITATE  ALE ASOCIAȚIEI

Printre cele mai importante domenii de activitate promovate de către Asociație, se enumeră:

 • Promovarea parteneriatului și cooperării cu instituția de învățământ, membrii asociației, precum și reprezentanții comunităților publice și private;
 • Promovarea principiului unei şcoli prietenoase copiilor;
 • Promovarea principiului securităţii elevului în şcoală;
 • Promovarea modului sănătos de viaţă;
 • Stimularea implementării modelelor educaționale performante ;
 • Susținerea implementării programelor socio-culturale promovate de către elevi;
 • Susținerea elevilor dotați și a tinerilor talente;
 • Acordarea de suport părinților prin servicii de informare și consiliere în educația și instruirea copiilor;
 • Implicarea părinţilor în activităţile promovate de către liceu şi copii;
 • Menţinerea şi modernizarea bazei metodico-didactice şi materiale a liceului.